คอนโดใหม่ 2024: เวย์ โพธิสาร (Vay Pothisan)

คอนโดใหม่ 2024: เวย์ โพธิสาร (Vay Pothisan) เริ่มต้น 1.19 ลบ.