Bliss หุ่นยนต์อัจฉริยะ เพื่อนใหม่เด็กออทิสติก

การประดิษฐ์ Bliss หุ่นยนต์บำบัดอาการออทิสติกนี้ขึ้นมาเพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันเด็กออทิสติกเพิ่มจำนวนขึ้นมาก และทางการแพทย์ก็ยังไม่มีวิธีรักษาอาการนี้ให้หายขาดได้ แต่จะทำให้ดีขึ้นได้ด้วยการบำบัด ซึ่งในปัจจุบัน ก็ยังมีจำนวนนักบำบัดผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาตามมาในเรื่องของขั้นตอนการเข้ารับการบำบัดที่ต้องรอคิวนาน และต้องจำกัดเวลาในการบำบัด

ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการบำบัดที่มากพอและต่อเนื่อง เจ้า Bliss ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยให้เด็กออทิสติกได้เรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยโปรแกรมเกมที่เหมาะกับการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ใส่เข้าไปในตัว Bliss นี้ Bliss ได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายของเล่น เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก และสร้างขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของนักบำบัดอาชีพ โดยนักบำบัดคนหนึ่งสามารถใช้หุ่นยนต์หลายตัว ในการดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกัน เพราะด้วยอาการของโรคออทิสติก เด็กจะมีพฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆ พูดซ้ำๆ และเจ้าหุ่นยนต์ Bliss ก็จะมาช่วยนักบำบัดในการตอบสนอง ตอบโต้กับเด็กออทิสติกแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ดี

Scroll to Top