โรคตาขี้เกียจในเด็ก อาจสูญเสียการมองเห็นในระยะยาว

เมื่อพูดถึงโรคตาขี้เกียจในเด็ก พ่อแม่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าร้ายแรงได้ถึงขนาดที่ลูกอาจสูญเสียการมองเห็นไปตลอดชีวิต และปัจจุบันโรคตาขี้เกียจในเด็กพบมากถึง 3 – 5% เพราะฉะนั้นการพาเจ้าตัวน้อยไปตรวจเช็กสายตาตามคำแนะนำของจักษุแพทย์คือสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงช่วยป้องกันความผิดปกติทางสายตา ยังสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาให้หายขาดได้

ตาขี้เกียจคือการที่ตาข้างใดข้างหนึ่งมองเห็นได้ไม่ดีเท่าอีกข้างหนึ่ง หรือข้างหนึ่งเห็นไม่ชัด อีกข้างหนึ่งเห็นชัดปกติ ซึ่งดวงตาข้างที่มองเห็นไม่ชัดเกิดจากการสูญเสียพัฒนาการการมองเห็น เรียกว่า ตาขี้เกียจ โดยปกติพัฒนาการการมองเห็นในเด็กจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึง 7 ขวบ หลังจากนั้นจะหยุดพัฒนา ดังนั้นถ้ารักษาไม่ทันปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป เจ้าตัวเล็กอาจสูญเสียการมองเห็นในระยะยาว โรคตาขี้เกียจในเด็กยิ่งรักษาเร็วเท่าไรยิ่งได้ผลดีเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากพ่อแม่ผู้ปกครองสงสัยควรพามาตรวจทันที โดยจักษุแพทย์จะมีเทคนิควิธีการตรวจตาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ พ่อแม่จึงไม่ต้องกังวลใจ สิ่งสำคัญคือ ไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด เพราะยิ่งมาช้า ยิ่งรักษายาก หรือรักษาไม่ได้

Scroll to Top