เทคโนโลยี Low-code แพลตฟอร์มแห่งอนาคต

ในอีก 5 ปีข้างหน้าเทคโนโลยี Low-code จะทำให้ทุกคนจะกลายเป็นนักพัฒนา ในขณะนี้โรงเรียนมัธยมบางแห่งในอเมริกาเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วและในเร็ว ๆ นี้หลายสถาบันในอเมริกา ก็เริ่มมีการสอนหลักสูตรสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้โค้ด เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสร้างโซลูชันใหม่ ๆ ให้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น ทำให้อุปสรรคด้านเทคโนโลยียุ่งยากนั้นสลายไป

และช่วยนักเรียนที่เพิ่งจบการศึกษาสามารถริเริ่มทำงานสายนี้ได้อย่างมืออาชีพ Low Code Development Platform คือ แพลตฟอร์มสำหรับ Developer ที่ช่วยให้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ออกมาได้รวดเร็วที่สุด ด้วยการเขียนโค้ดให้น้อยที่สุด ซึ่งผู้ใช้ยังคงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม อยู่เพียงแต่จะสามารถประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นและได้งานที่มีประสิทธิภาพ ระบบ Visual IDE เพื่อให้นักพัฒนาสามารถกำหนด UI, Workflow และ Data Model ของ Application ได้ รวมถึงยังสามารถแทรกโค้ดที่พัฒนาขึ้นมาเองเข้าไปได้หากต้องการ เชื่อมต่อกับระบบหรือบริการเบื้องหลังได้หลากหลาย โดยจัดการกับ Data Structure, Storage และการรับส่งข้อมูลให้ทั้งหมด สามารถบริหารจัดการ Application Lifecycle ได้ โดยมีเครื่องมือในการ Build, Debug, Deploy และ Maintain ระบบได้โดยอัตโนมัติทั้งในขั้นตอนของการ Test, การขึ้น Staging และการขึ้น Production

Scroll to Top