เทคโนโลยีหมวกทารกตรวจสอบสัญญาณชีพ

Neopenda คือหมวกที่ถูกออกแบบมาเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก ให้พวกเขาสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ ตัวหมวกไม่ต่างจากหมวกปกติ แค่เพิ่มกล่องสี่เหลี่ยมด้านข้างซึ่งทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์มาเท่านั้น ตัวเซนเซอร์จะคอบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ, อัตรการหายใจ ไปจนถึงระดับของออกซิเจนในเลือดและอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งหากพบความผิดปกติเกิดขึ้น

ตัวหมวกจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ผ่านแอพพลิเคชั่น ปัจจุบันหมวก Neopenda นี้ถูกใช้ในโรงพยาบาลที่แออัดของอูกันดา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ความดูแลทารกจำนวนมากได้อย่างทั่วถึง แต่แน่นอน Neopenda ทำได้ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน เด็กๆจำนวน 3 ล้านคนที่ว่าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตอีกต่อไป นับเป็นความโชคดีของพวกเขา ที่นักประดิษฐ์ทั้งหลายใส่ใจถึงปัญหานี้และได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา

Scroll to Top